PROGRAMA_

DIVENDRES 20

DE 12.00H A 19.30H

12.00hOBERTURA DEL FESTIVAL
12.00hOBERTURA ZONA EXPO
12.30hINICI TEST
18.00hURBAN RIDE GIRONA
19.30hFI TEST
19.30hTANCAMENT ZONA EXPO
19.30hTANCAMENT DEL FESTIVAL

DISSABTE 21

DE 09.00H A 19.30H

09.00h OPERTURA DEL FESTIVAL
09.00h OPERTURA ZONA EXPO
09.30h INICI TEST
18.00h URBAN RIDE GIRONA
19.30h FI TEST
19.30h TANCAMENT ZONA EXPO
19.30h TANCAMENT DEL FESTIVAL

DIUMENGE 22

DE 09.00H A 15.00H

09.00h OPERTURA DEL FESTIVAL
09.00h OPERTURA ZONA EXPO
09.30h INICI TEST
14.30h FI TEST
15.00h TANCAMENT ZONA EXPO
15.00h TANCAMENT DEL FESTIVAL