Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, Euro Mobility Festival, l’associació AMBE i CONEBI acorden col.laborar per potenciar la indústria de la bicicleta.

Aquest acord busca expandir la visibilitat del festival entre les empreses del sector estatal i europeu, proporcionant-los, entre altres beneficis, avantatges per participar-hi. Mitjançant aquest acord entre Sea Otter Europe, AMBE i CONEBI, es reforça la col·laboració internacional per impulsar una iniciativa que fomenta el desenvolupament de la indústria de la bicicleta i el ciclisme a Europa.

El festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental i Euro Mobility Festival, a celebrar-se a Girona del 20 al 22 de setembre del 2024, van iniciar a la passada edició del 2023 un acord de col·laboració amb l’Associació de Marques i Bicicletes d’Espanya (AMBE ) per potenciar la indústria de la bicicleta.

Per a l’edició del 2024 aquesta col·laboració es manté i s’amplia cap a fora de les fronteres d’Espanya per estendre’s al conjunt d’Europa gràcies a l’acord que també s’ha signat amb l’associació internacional CONEBI, a la qual pertany AMBE. CONEBI agrupa associacions nacionals de marques a 15 països d’Europa. Això consolida el caràcter internacional del festival, així com la línia de col·laboració amb la indústria.

Accions conjuntes

Aquest acord inclou una sèrie d’accions conjuntes que s’activaran i s’anunciaran progressivament.

Pel que fa a l’Euro Mobility Festival, s’està organitzant una taula conjunta, en el marc de la segona edició de Sea Otter Connect, en què s’abordarà la situació de la indústria europea i estatal de la bicicleta, i les dades principals. Entre els convidats hi haurà Manuel Marsilio, director general de CONEBI i Jesús Freire, secretari general d’AMBE.

Sea Otter Europe Connect va sorgir per atendre de manera contínua les necessitats d’una indústria en evolució constant, proporcionant informació sobre les tendències, preferències i adreces futures del mercat. Alhora, s’ha consolidat com una xarxa de connexió essencial per als professionals del sector, facilitant interaccions i fomentant la col·laboració en un entorn dinàmic.

Estreta col.laboració

L’associació estratègica entre les parts involucrades demostra un compromís compartit per enfortir i potenciar la indústria de la bicicleta, fomentant la col·laboració i la cerca de solucions per afrontar els desafiaments actuals i futurs. Aquesta col·laboració promou la creació de connexions professionals sòlides, cosa que facilita l’intercanvi de coneixements, experiències i oportunitats de negoci entre els participants. A través d’aquest acord, es recolza i es promou la mobilitat sostenible, destacant el paper clau de la bicicleta en un context de transport més ecològic i saludable.

AMBE, Associació de Marques i Bicicletes d´Espanya, és la veu del sector de la bicicleta. Formada per més de 80 empreses associades i aliades, AMBE promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, lleure, turisme i esport, així com el creixement del sector mitjançant el treball amb organismes públics i privats.

CONEBI, Confederació Europea de la Indústria de la Bicicleta, és una organització que representa i promou els interessos de la indústria de la bicicleta a Europa. Amb un enfocament col·laboratiu, CONEBI treballa per enfortir i desenvolupar el sector, advocant per polítiques que impulsin l’ús de la bicicleta i promovent la sostenibilitat, la innovació i la mobilitat activa a tot Europa. La seva missió principal és fomentar un entorn favorable per al creixement continu i la influència positiva de la indústria de la bicicleta al context europeu.

Més informació: www.seaottereurope.com, www.euromobilityfestival.com, www.asociacionambe.com i www.conebi.eu/